Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

petrov.gif

Facebook

Akademický bulletin

Akademický bulletin

Aktuality AV ČR

V rámci své první oficiální návštěvy Kraje Vysočina zavítal ve čtvrtek 25. května 2023 prezident České republiky Petr Pavel se svou chotí a doprovodným týmem také do Konferenčního centra AV ČR v zámeckého hotelu v Třešti. ...
Pravidelně čtenářům zprostředkovává texty o tajích přírody našich končin, vzdálených území i dávných dob. Přírodovědný časopis Živa, založený roku 1853, už více než 25 let odměňuje autory článků, které na jeho stránkách vyšly a předaly nová poznání poutavou formou laické i odborné veřejnosti. ...
Turnov a jeho okolí jsou domovem nejen tradičního šperkařství, ale také skvělé vědy. Dvě aplikační pracoviště Akademie věd ČR – centrum TOPTEC a Stanici šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám – navštívila 5. ...
Knihovníci, laboranti, administrativní a techničtí pracovníci. Pro vědce i výzkumné ústavy je jejich úloha klíčová. Dohromady 37 zaměstnancům, kteří svůj profesní život svázali s pracovišti Akademie věd ČR, předala 3. května 2023 předsedkyně Eva Zažímalová děkovné listy. ...

 

PROGRAM KURZU ZÁKLADŮ VĚDECKÉ PRÁCE V AKADEMII VĚD ČR
 
22. 5. – 26. 5. 2023
 
Místo konání: Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, 602 00 Brno
___________________________________________________________________________
 
 

Pondělí 22. května

 

09.00Zahájení kurzu
09.05 – 10.35Obecné zásady vědecké práce - prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., VÚVeL Brno
10.35 – 10.50Přestávka
10.50 – 12.20Time Management - Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D., FP VUT
12.20 – 13.20Polední přestávka
13.20 – 14.50Základy rétoriky a technika mluveného slova - Věra Staňková, ředitelka Horácké galerie v Novém Městě na
Moravě

 

Úterý 23. května

 

09.00 – 10.30Základy počítačové bezpečnosti - Ing. Martin Jung, SSČ AV ČR, v. v. i.
10.30 – 10.45Přestávka
10.45 – 12.15Duševní vlastnictví a jeho ochrana - Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D., CTT MU
12.15 – 13.15Polední přestávka
13.15 – 14.45Etika vědecké práce - doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. Phil., LF MU
14.45 – 14.55Přestávka
14.55 – 15.40Bioetika - doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. Phil., LF MU

 

Středa 24. května

 

09.00 – 10.30Pracovní zatížení a úloha stresu - PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D., FN u svaté Anny, Brno
10.30 – 10.45Přestávka
10.45 – 12.15Tvořivost a systémové myšlení ve vědě - RNDr. Josef Spurný, Ph.D., FI MUNI, Brno
12.15 – 13.15Polední přestávka
13.15 – 14.45Financování výzkumu, grantový systém v EU - Ing. Eva Hillerová, TC AV ČR, v. v. i.
14.45 – 14.55Přestávka
14.55 – 16.25Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby - MVDr. Radek Kašpar, Vetart s.r.o.

 

Čtvrtek 25. května

 
09:00 – 10.30Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat - Ing. Michaela Staňková, Ph.D., MENDELU v Brně
10.30 – 10.45Přestávka
10.45 – 12.15Moderní informační zdroje pro výzkum - PhDr. Martina Machátová, MZK
12.15 – 13.15Polední přestávka
13.15 – 15.00Grantový systém a hodnocení vědeckých výstupů - prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., MENDELU v Brně
15.00 – 15.10Přestávka
15.10 – 16.55Jak psát (úspěšný) vědecký projekt - prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., MENDELU v Brně

 

Pátek 26. května

 
09.00 – 10.30Publikování v časopise z hlediska editorské praxe - prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., VÚVeL Brno
10.30 – 10.40Přestávka
10.40 – 12.10Plagiátorství, Otevřený přístup k publikacím, Predátorské časopisy - prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., VÚVeL Brno
12.10Konec kurzu
 
Rozvrh ke stažení zde