Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

petrov.gif

Facebook

Akademický bulletin

Akademický bulletin

Aktuality AV ČR

Velkomoravské elity, profesoři v Praze ve středověku či německá literatura v Česku. Témata z historie a dějin literatury ovládla 15. ročník Cen Nakladatelství Academia. Publikaci Pavla Janouška a kolektivu autorů Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava porota 18. ...
Spolupráce na rozvoji potenciálu studentů a žáků, propagaci a popularizaci vědy i zlepšování života ve městě s využitím vědeckých poznatků. K těmto a dalším bodům se zavázali představitelé Akademie věd ČR a města Brna memorandem o spolupráci v brněnské Nové radnici 11. září 2023.
První místo v jedné z kategorií pro youtubový kanál Zvěd, ocenění Top rated pro podcast Věda na dosah a časopis AΩ / Věda pro každého a finálová nominace pro Vědu fotogenickou. Popularizační projekty Akademie věd ČR bodovaly v 21. ...
Novátorství a významné objevy ve fyzice, biologii i historii vysloužily vědcům ocenění v podobě čestných medailí. Za přínos vědě je badatelkám a badatelům předala 4. ...

 

PROGRAM KURZU ZÁKLADŮ VĚDECKÉ PRÁCE V AKADEMII VĚD ČR
 
09. 10. – 13. 10. 2023
 
Místo konání: Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, 602 00 Brno
___________________________________________________________________________
 
 

Pondělí 9. října

 

09.00Zahájení kurzu
09.05 – 10.35Obecné zásady vědecké práce - prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., VÚVeL Brno
10.35 – 10.50Přestávka
10.50 – 12.20Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby - MVDr. Radek Kašpar, Vetart s.r.o.
12.20 – 13.20Polední přestávka
13.20 – 14.50Základy rétoriky a technika mluveného slova - Věra Staňková, ředitelka Horácké galerie v Novém Městě na
Moravě
14.50 – 15.00Přestávka
15.00 – 16.30Time Management - Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D., FP VUT

 

Úterý 10. října

 

09.00 – 10.30Základy počítačové bezpečnosti - Ing. Martin Jung, SSČ AV ČR, v. v. i.
10.30 – 10.45Přestávka
10.45 – 12.15Duševní vlastnictví a jeho ochrana - Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D., CTT MU
12.15 – 13.15Polední přestávka
13.15 – 14.45Etika vědecké práce - doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. Phil., LF MU
14.45 – 14.55Přestávka
14.55 – 15.40Bioetika - doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. Phil., LF MU

 

Středa 11. října

 

09.00 – 10.30Pracovní zatížení a úloha stresu - PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D., FN u svaté Anny, Brno
10.30 – 10.45Přestávka
10.45 – 12.15Tvořivost a systémové myšlení ve vědě - RNDr. Josef Spurný, Ph.D., FI MUNI, Brno
12.15 – 13.15Polední přestávka
13.15 – 14.45Financování výzkumu, grantový systém v EU - Ing. Eva Hillerová, TC AV ČR, v. v. i.
14.45 – 14.55Přestávka
14.55 – 16.25Prezentace vědeckých výsledků - doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D. MBA, FP VUT
16.25 – 16.30Přestávka
16.30 – 17.15Lektorské dovednosti – jak zaujmout posluchače - doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D. MBA, FP VUT

 

Čtvrtek 12. října

 
09:00 – 10.30Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat - Ing. Michaela Staňková, Ph.D., MENDELU v Brně
10.30 – 10.45Přestávka
10.45 – 12.15Moderní informační zdroje pro výzkum - PhDr. Martina Machátová, MZK
12.15 – 13.15Polední přestávka
13.15 – 14.45Publikování v časopise z hlediska editorské praxe - prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., VÚVeL Brno
14.45 – 14.55Přestávka
14.55 – 16.25Plagiátorství, Otevřený přístup k publikacím, Predátorské časopisy - prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.,
VÚVeL Brno

 

Pátek 13. října

 
09.00 – 10.45Grantový systém a hodnocení vědeckých výstupů - prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., MENDELU v Brně
10.45 – 11.00Přestávka
11.00 – 12.45Jak psát (úspěšný) vědecký projekt - prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., MENDELU v Brně
12.45Konec kurzu
 
Rozvrh ke stažení zde