Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

petrov.gif

Facebook

Akademický bulletin

Akademický bulletin

Aktuality AV ČR

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) sdružuje špičkové vědce z celého světa. Mezi její členy nově patří jedna vědkyně a dva vědci z Akademie věd ČR: Alena Panicucci Zíková z Biologického centra AV ČR, Zdeněk Lánský z Biotechnologického ústavu AV ČR a Leoš Shivaya Valášek z ...
Chemie, jaderný výzkum a nejlepší článek v oboru humanitních věd – v těchto kategoriích cen, jež uděluje Francouzské velvyslanectví v Praze, uspěli dvě vědkyně a jeden vědec, které nominovala pracoviště Akademie věd ČR. ...
Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách obdrželi hydrobiologové Jiří Nedoma a Jaroslav Vrba. Oba působí v Hydrobiologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. ...
Stavba, která učila nájemníky kolektivně žít, inspirace Apokalypsou v umění či vývoj šlechty a šlechtické politiky v Rakousku a Uhrách v 19. století. ...

 

PROGRAM KURZU ZÁKLADŮ VĚDECKÉ PRÁCE V AKADEMII VĚD ČR
 
20. 05. – 23. 05. 2024
 
Místo konání: Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, 602 00 Brno
___________________________________________________________________________
 
 

Pondělí 20. května

 

09.00Zahájení kurzu
09.05 – 10.35Obecné zásady vědecké práce - prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., VÚVeL Brno
10.35 – 10.50Přestávka
10.50 – 12.20Moderní informační zdroje pro výzkum - PhDr. Martina Machátová, MZK
12.20 – 13.20Polední přestávka
13.20 – 14.50Prezentace vědeckých výsledků, Lektorské dovednosti - doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D. MBA, FP VUT
14.50 – 15.00Přestávka
15.00 – 16.30Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby - MVDr. Radek Kašpar, Vetart s.r.o.

 

Úterý 21. května

 

09.00 – 10.30Základy počítačové bezpečnosti - Ing. Martin Jung, SSČ AV ČR, v. v. i.
10.30 – 10.45Přestávka
10.45 – 11.30Seznámení s umělou inteligencí - Ing. Martin Jung, SSČ AV ČR, v. v. i.
11.30 – 12.30Polední přestávka
12.30 – 14.00Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat - Ing. Michaela Staňková, Ph.D., MENDELU v Brně
14.00 – 14.10Přestávka
14.10 – 15.40Etika vědecké práce - doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. Phil., LF MU
15.40 – 15.50Přestávka
15.50 – 16.35Bioetika - doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. Phil., LF MU

 

Středa 22. května

 

09.00 – 10.30Pracovní zatížení a úloha stresu - PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D., FN u svaté Anny, Brno
10.30 – 10.45Přestávka
10.45 – 12.15Duševní vlastnictví a jeho ochrana - Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D., CTT MU
12.15 – 13.15Polední přestávka
13.15 – 14.45Financování výzkumu, grantový systém v EU - Ing. Eva Hillerová, TC AV ČR, v. v. i.
14.45 – 14.55Přestávka
14.55 – 16.25Základy rétoriky a technika mluveného slova - Věra Staňková, ředitelka Horácké galerie v Novém Městě na
Moravě

 

Čtvrtek 23. května

 
09:00 – 10.30Publikování v časopise z hlediska editorské praxe - prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., VÚVeL Brno
10.30 – 10.45Přestávka
10.45 – 12.15Plagiátorství, Otevřený přístup k publikacím, Predátorské časopisy - prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.,

VÚVeL Brno

12.15 – 13.15Polední přestávka
13.15 – 14.45Grantový systém a hodnocení vědeckých výstupů - prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., MENDELU v Brně
14.45 – 14.55Přestávka
14.55 – 16.25Jak psát (úspěšný) vědecký projekt - prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., MENDELU v Brně
16.25Konec kurzu
 
Rozvrh ke stažení zde